mobile logo

mazowsze

dla rozwoju Mazowsza

Firma createIT sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację, w Oddziale w Radomiu,

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt dotyczy inwestycji w przedsiębiorstwie createIT Sp. z o.o. Oddział w Radomiu, polegających na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzących do poszerzenia oferty o dwa nowe produkty i ulepszenia już oferownych przez Firmę usług.

Nowe produkty:

 1. Licencja na Aplikację VCT
 2. Szablony Stron Internetowych

Ulepszone usługi:

 1. Usługa doradcza w zakresie user experience
 2. Usługa tworzenia oprogramowania

Realizacja inwestycji została podzielona na 2 działania, obejmujące następujący zakres rzeczowy:

Działanie nr 1: Zakup oprogramowania

 • Moduł dynamicznej interakcji VCT z użytkownikiem – 1 szt.
 • Moduł translacji wizualnego układu strony w formacie VCCode na język HTML/CSS/JavaScript – 1 szt
 • Moduł warstwy abstrakcji nad implementacją CMS – 1 szt.
 • Moduł konektora VCT na platformy WordPress, Symfony, Drupal, Magento, OpenCart – 1 szt.
 • Moduł otwartego konektora VCT (API) – 1 szt.
 • Moduł wdrożeniowy – 1 szt.
 • Licencja dostępu do e-usługi internetowego fax’u – 1 szt.
 • Prace rozwojowe – testy – 1 szt.

Działanie nr 2: Zakup sprzętu komputerowego i technicznego

 • Stacja robocza klasy PC z monitorem – 1 szt.
 • Serwer – 1 szt.

Informacje o projekcie

 • Beneficjent: createIT Sp. z o. o.
 • Tytuł Projektu: Rozwój firmy createIT Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz ulepszonych usług
 • Całkowita wartość projektu: 1 983 990,00 PLN
 • Wartość dofinansowana: 770 880,00 PLN

Aktualne zapytania ofertowe:

brak

Pliki do pobrania:

Linki:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa